Odlučovač tuhých znečišťujících látek Airjekt 1

LOGO 1300x350 dodavatel komínů

Odlučovač tuhých znečišťujících látek Airjekt 1

Snižuje počet pevných částic až o 90%logo_kutzner_weber

novinka

záhlaví

Airjekt 1 efektivně snižuje množství
tuhých znečišťujících látek, které vznikají při spalování pevných paliv

Objednávejte na našem e-shopu Všeproteplo.cz nebo nás kontaktujte na následujících adresách.

Co je to tuhá znečišťující látka?

Polétavý prach se skládá z tuhých znečisťujících látek (prachových částic) s průměrem menším než jedna setina milimetru, což je asi desetina průměru lidského vlasu. Tyto částice, které jsou také označovány jako PM10 jsou ve velkém množství uvolňovány při spalovacích procesech. Značné množství těchto částic vzniká v průmyslu, z dopravy a vytápění.

Vzhledem k malé velikosti a chemickému složení, jsou tyto částice nebezpečné pro naše zdraví. Jemné prachové částice pronikají hluboko do plic, kde způsobují různá onemocnění, od chronického kašle až po rakovinu plic. Ve vysoce exponovaných oblastech lidé vdechují s každým nádechem přibližně 50 milionů tuhých znečišťujících částic!

Princip fungování

Životní prostředí

Problém tuhých znečisťujících látek v atmosféře není nový, ale až v posledních letech, vzhledem k dopadu na zdraví člověka, nabývá na všeobecném povědomí. Tímto znečištěním jsou postiženy všechny městské oblasti s vysokou hustotou provozu a vysokým industriálním zatížením, kde topografie a klima, umožňují hromadění tuhých znečišťujících látek v atmosféře.

Neustálé překračování limitů

Evropská unie stanovila limity koncentrace PM10 v atmosféře pro roční průměr 40 μg / m3 a pro denní limit 50 μg / m3. Hodnota denního limitu může být překročen pouze 35x v roce. Bohužel, jak ukazují měření, jsou denní limity překračovány několikanásobně častěji. To znamená, že velká část naší populace pravidelně inhaluje nadměrné množství škodlivých tuhých znečišťujících látek.

I oheň přispívá ke vzniku tuhých znečišťujících látek

I spalování dřeva přispívá ke vzniku tuhých znečišťujících látek, ačkoli v celkové bilanci není hlavní příčinou jemných prachových částic. Nicméně, v oblastech s velkým množstvím populace a nevhodného chování provozovatelů spalovacích zařízení, kteří uvolňují emisní částice do ovzduší, přispívá spalování dřeva k znečištění ovzduší uvolněním PM10 a to zejména v chladném období.

Airjekt 1 – První certifikovaný odlučovač tuhých znečišťujících látek pro domovní spalovací systémy

Společnost Kutzner + Weber po intenzivním výzkumu a rozsáhlém testování vyvinula v akreditované zkušebně (E. G. TÜV Süd) odlučovač tuhých znečišťujících látek. V roce 2006 byly v Německu elektrostatickým odlučovačem tuhých znečišťujících látek vybaveny první spotřebiče.

Pozitivní výsledky laboratorních měření byly potvrzeny jak ve zkušebním provozu, tak i v praxi. Systémy, které byly vybaveny odlučovačem tuhých znečišťujících látek, dosáhly filtrační účinnosti až 90%.

Pro krbová kamna, krbové vložky otevřené krby a kotle na dřevo

Výhodou elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek Airjekt 1 je univerzálnost. Airjetkt 1 může být použit u většiny krbů, kamen či krbových vložek bez ohledu na značku či provozní systém. Odlučovač tuhých znečišťujících látek AIRJEKT 1 se hodí k topným systémům na dřevo s výkonem do 25 kW (50 kW pro automatické kotle) a komínem o průměru 140 mm až 300 mm.

Výhody:připojený spotřebič

✔ Použitelné pro

 • kotle na dřevo s ručním přikládáním do 25 kW
 • automaticky kotle na dřevo do výkonu 50 kW
 • komíny z nerezové oceli a keramické komínové
  systémy

✔ Potvrzená účinnost

✔ Snadná údržba

✔ Lze integrovat do stávajících komínových systémů
kouřovodů

✔ Nízké provozní náklady

✔ Snadno se spuští a funguje automaticky

✔ Elektrická bezpečnost byla testována a schválena
v souladu s evropskou směrnicí

 

graf s psaním

Instalace

Instalace může být provedena pouze
certifikovanou montážní firmou

Airjekt 1 instalují příslušní odborně proškolení řemeslníci, jako jsou například kamnáři, topenáři, krbaři a kominíci.

Předpoklady pro bezproblémovou instalaci 

Odlučovač tuhých znečišťujících látek může být integrován do téměř všech spalinových cest od dřevo spalujících zařízení jako sekundární opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek.
Při instalaci Airjekt 1 je třeba vzít v úvahu následující požadavky.

 • Doporučujeme alespoň 2 m spalinové cesty za odlučovačem,
  minimální požadavek je závislý na průměru kouřovodu a je definován takto:tabulka
 • Průměr potrubí odtahu spalin 140 mm až 300 mm
 • Odlučovač musí být přístupný i po instalaci. To znamená
  že je třeba zajistit k odlučovači přístup o rozměrech minimálně 300 x 300 mm,
 • Musí být udržován stálý průtok vzduchu po celou dobu provozu min (5 m3/h)
 • teplota spalin pod 400 °C (krátkodobě až do 500 °C)
 • Rozsah výkonu pro kotle na dřevo s ručním přikládáním do 25 kW
 • Rozsah výkonu pro automatické kotel na dřevo do 50 kW
 • Elektrické připojení 230 V

Technická data:

Materiál                                Nerezová ocel V4Aobrázek
Příkon                                   30 W
Pohotovostní                       2 W
Vysoké napětí                     až 18 kV
Napájecí napětí                   230 V AC
Separační účinnost             > 50%
Max. teplota spalin             < 400 ° C
Průměr komínu                   140 – 300 mm
Test Certifikát                     TÜV Süd
DIBT Certifikace                Z-7,4-3442

Objednávejte na našem e-shopu Všeproteplo.cz nebo nás kontaktujte na následujících adresách.