Cre-Away odstraňovač dehtu

Odstraní dehtové usazeniny ze spotřebiče, kouřovodu i komínu. Slouží také pro odstranění pachů a snížení nebezpečí požáru.

Přípravek se snadnou a bezproblémovou aplikací, určený pro svépomocné i profesionální použití.

Informační leták: odstraňovač dehtu Cre-Away 

Cre-Away je čtyř složkový pudr, který bezpečně a efektivně mění strukturu dehtových usazenin tak, aby mohly být jednodušeji odstraněny vymetením komína.

Jednotlivé složky pudru Cre-Away vytvářejí následující efekty:

  1. reaktivní činidlo – neutralizuje mírně kyselý dehet, což snižuje korozní vliv na kovové součástky a snižuje hořlavost.
  2. vysoušeč – absorbuje oleje a vlhkost obsaženou v některých formách dehtu.
  3. zpomalovač spalování – pomáhá redukovat možnost požáru komína.
  4. hořčíkový katalyzátor – pomáhá zničit dehtové usazeniny, když je komín zahřátý běžným užitím.

KOUPIT dehet

Výsledkem použití je, že katalyzátory obsažené v Cre-Away přemění dehet v uhlík, který může být jednoduše mechanicky odstraněn.

Pro aplikaci přípravku je třeba dehtové usazeniny nahřát pro dokonalé chemické spojení. Cre-Away funguje nejlépe, když je komín rozehřátý přibližně na 315°C.

Aplikace Cre-Away se provádí přímo do místa výskytu dehtových usazenin, tj. do komína, kouřovodu nebo spalovací komory (ne do ohně), a to za použití opakovaného stlačování lahve .

Hlavní výhody přípravku Cre-Away:

  • Efektivní na všechny typy dehtu
  • Pomáhá prevenci požáru
  • Redukuje zápach
  • Komín se dá vyčistit snáze a efektivněji
  • Rychlý a jednoduchý k použití

Přípravek Cre-Away pracuje na principu přeměny dehtových usazenin na křehkou substanci, která má jinou rychlost expanze/kontrakce než komín, ke kterému je připojena. Během zahřívacích a zchlazovacích procesů, dehtové usazeniny ošetřené přípravkem Cre-Away ztrácejí své přilnavé vlastnosti, takže mohou být snadněji odstraněny.

Dehtové usazeniny v krbech a kamnech na dřevo a uhlí mohou být nebezpečné díky možnému vzniku požáru, pokud nejsou příslušně čištěny a ošetřovány.

Všechny komíny by měly být každý rok prohlédnuty a případně vyčištěny kvalifikovaným odborníkem.

Doporučujeme aplikovat přípravek Cre-Away během topné sezony k úpravě přilnutých dehtových usazenin, pro jejich snadnější odstranění. Ideální je použití Cre-Away v rámci každého čištění spalinových cest pro zvýšení bezpečnosti odstraněním dehtových usazenin, které v komínu zůstaly a také pro neutralizaci kyselosti a zápachu.

Neocenitelný pomocník každého kominíka, krbaře a kamnáře.

 

Informace ke stažení:   Bezpečnostní list Cre-Away   Návod k použití Cre-Away
Odstraňovač dehtu Cre-Away můžete koupit na našem e-shopu: Cre-Away odstraňovač dehtu