Návrhy komínů

LOGO 1300x350 inženýrské služby.

Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN

V červnu 2016 vyšla v platnost změna Z2 komnické normy ČSN 73 4201:2010, podle které vzniká nově povinnost provést u každé revize  i normovaný výpočet spalinové cesty. Naše firma tuto službu nabízí nejen revizním technikům a kominíkům, ale i krbařům, plynařům, stavebním firmám a projektantům.

Normovaný výpočetkesa 2

Výpočty provádíme pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Pro zpracování výpočtu spalinových cest používáme výpočtový program KESA ALADIN. Výpočet je proveden podle normy      ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových a teplotních podmínek. Celý výpočet, včetně použitých vstupních dat, je shrnut v podrobném protokolu o výpočtu. Dodavatel programu KESA ALADIN garantuje soulad výpočtového postupu s výše uvedenými ČSN EN.

Podklady a ceny

Vstupní data, potřebná pro výpočet spalinové cesty, nám dodává zákazník prostřednictvím vyplněného datového listu FORMULÁŘ JE KE STAŽENÍ ZDE.
Po vyplnění datového listu jej zašlete jako přílohu na bukova@messy.cz
Cena za jednoduchý výpočet (jeden průduch s jedním spotřebičem) je 1300 Kč s DPH, výpočet další (každá změna vstupních dat) 400 Kč s DPH.
Cena za výpočet vícenásobného připojení spotřebičů (kaskáda), či jiné složitější výpočty cena dohodou.

Výpočty spalinových cest ke komínům dodaných MESSY s.r.o. provádíme zdarma.

 

Proč řešit výpočet s námi

V oboru komínů a kominictví působíme již od roku 1999    a máme dlouhodobé zkušennosti s narhováním spalinových cest. Pro výpočty používáme, na evropském trhu léty prověřený, software od renomovaného dodavatele. Zpracujeme pro Vás výpočet spalinových cest a ušetříme především Váš čas. Nebudete se muset zatěžovat uživatelským zvládnutím programu, zjišťováním dat týkajících se spotřebiče a komínu ani vlastním výpočtem. Ušetříte i peníze za nákup softwaru (cca 20 000 Kč) a každoroční  prodlužování licence (cca 2 500 Kč).

kesa 1