Pasivní domy a dřevostaby

LOGO 1300x350 dodavatel komínů

SAVE ENERGY SYSTEM

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ800x600-logo-1-300x225CPD_Clen_RGB
UMOŽŇUJE OPTIMALIZACI

Umístění komínu do nízkoenergetického domu, pasivního domu nebo  dřevostavby klade na projektanta, dodavatele i montážní firmu tak specifické a unikátní nároky, že pro optimální výsledek doporučujeme individuální řešení.

Informační leták: Individuální řešení spalinových cest

      

Cenovou kalkulaci na Váš komín vám vypracujeme po zaslání podkladů na info@messy.cz (uveďte spotřebič (krb, krbová kamna, kotel …) a přiložte ideálně půdorys a řez objektem, či okótovanou skicu)

ORIGINÁLNÍ STAVBA POTŘEBUJE ORIGINÁLNÍ KOMÍN

 

Do návrhu komínu (spalinové cesty) je třeba zahrnout minimálně následující konstrukční a provozní požadavky:

– možnost přímého napojení parotěsné a difuzní folie
– těsnost vnějšího povrchu pro Blowerdoor test
– zajištění celistvosti vnitřní difúzní vrstvy
– možnost přímého osazení v těsné blízkosti hořlavých (dřevěných) konstrukcí
– minimální tepelné zisky z komínu – povrchová teplota nižší než očekávaná teplota místnosti
– tlaková nezávislost – možnost instalace do objektů s nuceným větráním
– optimalizace provozu vzhledem k nízkému požadovanému výkonu spotřebiče

Pro splnění těchto požadavků vyvinula společnost MESSY s.r.o. ve spolupráci s renomovanou Německou firmou Raab GmbH unikátní systém

SAVE ENERGY SYSTEM

V principu se jedná o modulární řešení spočívající v kombinaci nejkvalitnějších jedno nebo tříplášťových nerezových komínů firmy Raab s izolační šachtou individuálních vlastností, zakázkově vyráběnou v České republice firmou Messy s.r.o.

Systém SAVE ENERGY SYSTEM umožňuje provádět návrh komínu ve dvou oddělených krocích:

  1. – v prvním kroku – projektant, revizní technik spalinových cest provede návrh komínu tak, aby maximálně optimalizoval provoz připojeného spotřebiče dle požadavků na vytápěcí výkon a současně dodržel platnou legislativu. Návrh je vždy ukončen normovaným výpočtem dle ČSN.
  1. – v druhém kroku – projektant, energetický specialista provede osazení navrhovaného komínu do stavby tak, aby minimalizoval vliv komínu na další konstrukce, a to jak funkčně tak esteticky. K tomu účelu použije izolační šachtu konstantních, častěji však proměnných vlastností a rozměrů. Návrh je vždy ukončen energetickým výpočtem izolačních vlastností, teplot a ztrát.

Vznikne tak unikátní produkt, který kombinuje, maximalizuje a současně optimalizuje vlastnosti nerezového třívrstvého komínu a izolační šachty.

Obrázek - komín v šachtě

Tepelný odpor – R > 1 m2.K/W
Celkový rozměr – 350 x 350 mm
Technický list
Bezpečnostní list
CE certifikát

Tepelný odpor výsledného produktu se pohybuje standardně v rozmezí cca 1-1,5 m2.K/W, což je v oblasti komínové techniky unikátní. Současně je půdorysný rozměr komínu většinou pouze 350 x 350 mm.

Ve výrobním závodě firmy Messy s.r.o. je následně komín zakázkově vyroben, přičemž spodní část bývá již finálně sestavena, což výrazně usnadňuje následnou montáž.

Montáž je zajištěna a provedena odbornými pracovníky firmy Messy s.r.o., nebo pracovníky autorizovaných firem, a to po celém území České republiky. Montáž neklade na přípravu žádné nadstandardní požadavky a dokončena je vždy v rámci jednoho dne. Vzhledem k minimální váze jednotlivých komponent není potřeba jeřáb ani speciální zvedací zařízení.

Ke každému dokončenému systému SAVE ENERGY SYSTEM je mimo komínového štítku a příslušné dokumentace dle ČSN standardně dodán štítek výpočtu tepelného odporu.

    

Nejčastější otázky týkající se průchodek SAVE ENERGY systém

DODÁVKA „NA KLÍČ“

Středisko prodeje krbů a kamen firmy Messy s.r.o. Vám zajistí za výhodných podmínek a v nižší sazbě DPH dodávku krbových kamen nebo vložek renomovaných výrobců.

Kominické středisko firmy Messy s.r.o. Vám zajistí osazení spotřebiče, odbornou montáž kouřovodu, zprovoznění spotřebiče a zákonem požadovanou revizi spalinové cesty.

          P1080040                      Otrokovice - 04

Laboratorní teplotní zkouška prostupu komínu střešní konstrukcí

Více informací z naší laboratorní zkoušky zde: Teplotní zkouška při provozu spalinové cesty

Cenovou kalkulaci na Váš komín vám vypracujeme po zaslání podkladů na info@messy.cz (uveďte spotřebič (krb, krbová kamna, kotel …) a přiložte ideálně půdorys a řez objektem, či okótovanou skicu)

logo_overeny800x600-logo-1-300x225CPD_Clen_RGB