Pasivní domy a dřevostaby

Vyrábíme požárně bezpečnostní prvky SAVE ENERGY, díky nimž lze zajistit splnění požadavků na moderní budovy


INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ UMOŽŇUJE OPTIMALIZACI

Umístění komínu do nízkoenergetického domu, pasivního domu nebo  dřevostavby klade na projektanta, dodavatele i montážní firmu tak specifické a unikátní nároky, že pro optimální výsledek doporučujeme individuální řešení.

Informační leták: Individuální řešení spalinových cest

      

Cenovou kalkulaci na Váš komín vám vypracujeme po zaslání podkladů na info@messy.cz (uveďte spotřebič (krb, krbová kamna, kotel …) a přiložte ideálně půdorys a řez objektem, či okótovanou skicu)

ORIGINÁLNÍ STAVBA POTŘEBUJE ORIGINÁLNÍ KOMÍN

 

Do návrhu komínu (spalinové cesty) je třeba zahrnout minimálně následující konstrukční a provozní požadavky:

– možnost přímého napojení parotěsné a difuzní folie
– těsnost vnějšího povrchu pro Blowerdoor test
– zajištění celistvosti vnitřní difúzní vrstvy
– možnost přímého osazení v těsné blízkosti hořlavých (dřevěných) konstrukcí
– minimální tepelné zisky z komínu – povrchová teplota nižší než očekávaná teplota místnosti
– tlaková nezávislost – možnost instalace do objektů s nuceným větráním
– optimalizace provozu vzhledem k nízkému požadovanému výkonu spotřebiče

Pro splnění těchto požadavků vyvinula společnost MESSY s.r.o. ve spolupráci s renomovanou Německou firmou Raab GmbH unikátní systém

Proč stavět komín s námi

SAVE ENERGY SYSTEM

V principu se jedná o modulární řešení spočívající v kombinaci nejkvalitnějších jedno nebo tříplášťových nerezových komínů firmy Raab s izolační šachtou individuálních vlastností, zakázkově vyráběnou v České republice firmou Messy s.r.o.

Systém SAVE ENERGY SYSTEM umožňuje provádět návrh komínu ve dvou oddělených krocích:

  1. – v prvním kroku – projektant, revizní technik spalinových cest provede návrh komínu tak, aby maximálně optimalizoval provoz připojeného spotřebiče dle požadavků na vytápěcí výkon a současně dodržel platnou legislativu. Návrh je vždy ukončen normovaným výpočtem dle ČSN.
  1. – v druhém kroku – projektant, energetický specialista provede osazení navrhovaného komínu do stavby tak, aby minimalizoval vliv komínu na další konstrukce, a to jak funkčně tak esteticky. K tomu účelu použije izolační šachtu konstantních, častěji však proměnných vlastností a rozměrů. Návrh je vždy ukončen energetickým výpočtem izolačních vlastností, teplot a ztrát.

Vznikne tak unikátní produkt, který kombinuje, maximalizuje a současně optimalizuje vlastnosti nerezového třívrstvého komínu a izolační šachty.

Obrázek - komín v šachtě

Tepelný odpor – R > 1 m2.K/W
Celkový rozměr – 350 x 350 mm
Technický list
Bezpečnostní list
CE certifikát

Tepelný odpor výsledného produktu se pohybuje standardně v rozmezí cca 1-1,5 m2.K/W, což je v oblasti komínové techniky unikátní. Současně je půdorysný rozměr komínu většinou pouze 350 x 350 mm.

Ve výrobním závodě firmy Messy s.r.o. je následně komín zakázkově vyroben, přičemž spodní část bývá již finálně sestavena, což výrazně usnadňuje následnou montáž.

Montáž je zajištěna a provedena odbornými pracovníky firmy Messy s.r.o., nebo pracovníky autorizovaných firem, a to po celém území České republiky. Montáž neklade na přípravu žádné nadstandardní požadavky a dokončena je vždy v rámci jednoho dne. Vzhledem k minimální váze jednotlivých komponent není potřeba jeřáb ani speciální zvedací zařízení.

Ke každému dokončenému systému SAVE ENERGY SYSTEM je mimo komínového štítku a příslušné dokumentace dle ČSN standardně dodán štítek výpočtu tepelného odporu.

    

Nejčastější otázky týkající se průchodek SAVE ENERGY systém

DODÁVKA „NA KLÍČ“

Středisko prodeje krbů a kamen firmy Messy s.r.o. Vám zajistí za výhodných podmínek a v nižší sazbě DPH dodávku krbových kamen nebo vložek renomovaných výrobců.

Kominické středisko firmy Messy s.r.o. Vám zajistí osazení spotřebiče, odbornou montáž kouřovodu, zprovoznění spotřebiče a zákonem požadovanou revizi spalinové cesty.

          P1080040                      Otrokovice - 04

Laboratorní teplotní zkouška prostupu komínu střešní konstrukcí

Více informací z naší laboratorní zkoušky zde: Teplotní zkouška při provozu spalinové cesty

Cenovou kalkulaci na Váš komín vám vypracujeme po zaslání podkladů na info@messy.cz (uveďte spotřebič (krb, krbová kamna, kotel …) a přiložte ideálně půdorys a řez objektem, či okótovanou skicu)

800x600-logo-1-300x225CPD_Clen_RGB    

Za podpory