Pasivní domy a dřevostaby

Vyrábíme požárně bezpečnostní prvky SAVE ENERGY, díky nimž lze zajistit splnění požadavků na moderní budovy


Komínové průchodky a šachty SAVE ENERGYpředstavují systémové řešení vedení komínu požárně bezpečnostními úseky a prostupy hořlavými konstrukcemi. Mimo jiné slouží i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižují tepelné ztráty a omezují nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou, stropem nebo střechou.

Prvky SAVE ENERGY tvoří ucelený systém, který v tomto směru umožňuje individuální řešení pro konkrétní stavbu.

Proč stavět komín s námi

Příklady typických způsobů použití prvků SAVE ENERGY

1. Komínová šachta se zámky

Odděluje požárně bezpečně a izolačně komín od interiéru budovy (ve volném prostoru, při prostupu stropem, střechou)

Použije se například pro opláštění komínu v interiéru nebo pro prostup střechou (šachta se založí na posledním stropě a ve střeše se seřízne podle sklonu střechy)

     

Více informací a cenu výrobku naleznete na eshopu VšeProTeplo: Komínové šachty SAVE ENERGY

2. Svislá průchodka

Používá se pro prostup komínu vodorovnými, potenciálně požárně nebezpečnými konstrukcemi (např. izolované stropy)

   

Více informací a cenu výrobku naleznete na eshopu VšeProTeplo: Komínové průchodky SAVE ENERGY svislé

3. Nosná, svislá průchodka s komínem RAAB

Použije se například při realizacích svislých kouřovodů s funkcí komínu pro krbová kamna nebo krbovou vložku. Vyrábí se na zakázku. Průchodka je vyrobena podle konkrétní skladby stropu.

      

Více informací a cenu výrobku poptávejte přímo na info@messy.cz. Jedná se o individuální řešení vždy na míru konkrétní stavby.

4. Vodorovná průchodka

Používá se pro prostup komínu svislými, potenciálně požárně nebezpečnými konstrukcemi (např. dřevostavby, montované domy)

Použije se například při realizaci fasádních komínů.

      

Více informací a cenu výrobku naleznete na eshopu VšeProTeplo: Komínové průchodky SAVE ENERGY vodorovné

5. Krytky

Krytky lze použít jako montážní polotovar (v průběhu hrubé stavby nebo při výrobě stěnových, stropních panelů) nebo jako přídavnou izolaci pro komíny se čtvercovým pláštěm.

Krytku je možné kombinovat s průchodkou, zdvojnásobí se tak izolační vlastnosti. Tato kombinace se použije například tam, kde se předpokládají extrémní stavy spotřebičů.

        

Více informací a cenu výrobku naleznete na eshopu VšeProTeplo: Komínové Krytky SAVE ENERGY vodorovné

Uvedené příklady neobsahují všechna technická řešení. Aby bylo dosaženo optimálního a správného řešení, je vždy brán ohled na stavbu jako celek a podle konkrétní situace jsou zvoleny vhodné prvky SAVE ENERGY (POPTEJTE NA info@messy.cz )


Správným použitím systému SAVE ENERGY je možné splnit všechny nové požadavky kladené na současné budovy

 

✓ těsný prostup obálkou budovy

✓ napojení parotěsné zábrany

✓ vymezení bezpečné vzdálenosti od hořlavých konstrukcí

✓ omezení tepelných zisků a tepelných ztrát

✓ stabilizace teplot uvnitř komínu

✓ omezení tepelných mostů

✓ požární odolnost I 30 / E 60 / EI 30

✓ vyřešení problému povrchové dotykové teploty

✓ návaznost na krbové obestavby

✓ řešení dalších technických detailů v interiéru


Hlavní přednosti systému SAVE ENERGY

  1. Nejedná se o přídavnou izolaci

Prvky SAVE ENERGY řeší, komplexně, bezpečné a funkční začlenění komínu do staveb, zejména dřevostaveb a energeticky úsporných budov. Nejedná se tedy jen o přídavnou izolaci pro napojení parotěsné fólie, ale o požárně bezpečnostní, izolační prvky, které řeší i další požadavky kladené na současné, moderní budovy.

  1. Nemění se vlastnosti/zatřídění komínu

Komín, šachtou nebo průchodkou, jen prochází, takže se nemusí měnit zatřídění komínu, tak jak by to bylo v případě přidání další vrstvy přídavné izolace. Komín má nadále deklarovanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých konstrukcí Gxx. Použitím prvků SAVE ENERGY dojde k vymezení této předepsané, bezpečné vzdálenosti.

  1. Vzduchová mezera

Požární zkoušky opakovaně potvrdily nezanedbatelný vliv jednostranně uzavřené vzduchové mezery mezi pláštěm komínu a komínovou průchodkou. Díky této vzduchové mezeře dochází, při zachování tlakové těsnosti, k významnému snížení teplot v izolovaných konstrukcích.

  1. Fixace ke stavbě, ne ke komínu

Všechny komponenty SAVE ENERGY se vždy fixují k nosným stavebním konstrukcím, nikoli ke komínu. Oproti přídavným izolacím, které se lepí na komín, v případě použití SAVE ENERGY, nevzniká žádný problematický nosný spoj, který by se mohl časem poškodit.

  1. Prověřený výrobek

Systém SAVE ENERGY  je na českém trhu používán od roku 2015 a je odzkoušen na stovkách realizací ve spolupráci s předními dodavateli dřevostaveb a energeticky úsporných domů. V roce 2017, 2020 a 2021 prošel produkt zkušebními testy a měřením v požární laboratoři ČVUT UCEEB (požární odolnost I 30 / E 60 / EI 30).


Dokumentace


Laboratorní teplotní zkouška prostupu komínu střešní konstrukcí

Více informací z naší laboratorní zkoušky zde: Teplotní zkouška při provozu spalinové cesty

 

Cenovou kalkulaci vám vypracujeme po zaslání podkladů na info@messy.cz 

     

Za podpory