Komínové doplňky KW

LOGO 1300x350 dodavatel komínů
K+W SPALINOVÁ REGULAČNÍ TECHNIKAlogo_kutzner_weber

Ochrana životního prostředí, optimalizace provozu a minimalizace provozních nákladů spotřebičů spalujících pevná, kapalná nebo plynná paliva v mnoha případech vyžadují regulaci teploty, tlaku nebo hluku, a to zejména v moderní obytné výstavbě.

Společnost Kutzner+Weber se sídlem v městě Maisach, nedaleko Mnichova, je jednou z významných firem v oboru regulace spalin a zplodin hoření. Výzkum a vývoj systémů pro další technický pokrok v technologii optimální regulace probíhá ve firmě K+W již po celá desetiletí.

Ve výrobním programu jsou produkty umožňující regulaci všech parametrů spalin a výfukových plynů, které současně nabízejí kompletní řešení splňující nejvyšší provozní a technické nároky. Jedná se především o následující výrobky:

Komínové klapky – samočinné i s variantou vlastního pohonu
Regulátory tahu – omezovače zvýšeného komínového tahu
Tlumiče hluku 
Komínové ventilátory – pro vytvoření umělého podtlaku ve spalinové cestě
Odlučovače částic – Snížení pevných částic ve spalinách
Implozivní klapky

NOVĚ V K+W : KUTZNER+WEBER SEPARÁTOR ČÁSTIC AIRJEKT 1

Společnost Kutzner + Weber vyvinula odlučovač částic, a to po intenzivnímu výzkumu a rozsáhlých zkouškách s akreditovanými zkušebnami (E. G. TÜV Süd). V roce 2006 byly v Německu spalinové systémy spalující dřevo poprvé vybaveny elektrostatickými odlučovači částic.

Výborná laboratorní měření byla potvrzena v reálném provozu. V praxi dosáhly systémy vybavené odlučovačem částic filtrační účinnosti cca 50 až 90%.

regulátor tahu                    implozivná klapka

regulátor tahu                                                                      implozivní klapka

automatická komínová klapka                        komínová klapka

komínová klapka motorová                                        komínová klapka samočinná

odlučovač částic                             Princip fungování

odlučovač tuhých znečišťujících látek obr. 1      odlučovač tuhých znečišťujících látek obr. 2

komínový ventilátor                 tlumič hluku
komínový ventilátor                                                             tlumič hluku

Ceny naleznete na našem eshopu www.vseproteplo.cz