Návrhy komínů

Návrhy komínů

Provádíme normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN. 

Pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Výpočet je proveden dle normy ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových a teplotních podmínek. Celý výpočet, včetně použitých vstupních dat, je shrnut v podrobném protokolu o výpočtu. Dodavatel programu KESA ALADIN garantuje soulad výpočtového postupu s výše uvedenými ČSN EN. Více zde

Soudní znalec

Ing. Valtr Sodomka

– soudní znalec se specializací kominictví,  individuální komíny,
systémové komíny, komínové vložky
– revizní technik spalinových cest
– energetický specialista
    Více zde

Náčiní na čištění komínů RodStation RodStation Logo CMYK

  • pružné komínové tyče pro nerezové komíny a flexi vložky
  • pevné tyče RodStation jsou ideální i pro vymetání zděných a keramických komínů
  • velké množství komínových štětek vhodných pro použití s flexibilními i tuhými tyčemi.
  • FlueBoss® Chimney Powersweeping – pro rotační čištění komínu pomocí vrtačky, navrženo a vyrobeno ve Velké Británii pro efektivní čištění komínů
  • řada vymetacích souprav jak pro svépomocné, tak i pro profesionální čištění
  • široká škála doplňků jako jsou adaptéry na čistící tyče, kontrolní zrcátka, smetáky a podobné
  • inovativní přenosné kamerové sestavy ideální pro kontrolu komínů a kouřovodů
    Více zde

Kominictvíkominictví

Jsme odborníky na začlenění komínů, jak do klasických, tak i nízkoenergetických a pasivních domů či dřevostaveb.

Provádíme veškeré kominické činnosti (kontroly, čištění či revize spalinových cest) a mnoho dalšího. Co se týče kominické činnosti působíme zejména v oblasti středních Čech a Prahy. Více zde

 

 

Služby BOZP pro kominíkyBOZP

Školení BOZP a školení práce ve výškách je připraveno speciálně pro kominíky, zaměřuje se a specifikuje každodenní problémy, na které kominíci naráží v praxi. Školení BOZP přizpůsobujeme vždy konkrétním potřebám zákazníka, proto školíme zvlášť OSVČ, zaměstnavatele a zaměstnance. Cílem školení je seznámit účastníky s právy a povinnostmi v oblasti BOZP, které vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/206 Sb. Rozsah školení je 1 hod., včetně písemného testu. Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení. Více zde