PBŘ pro RD

Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení stavby pro rodinné domy

Nabízíme: Kompletní zpracování PBŘ, včetně potřebné výkresové dokumentace. Jednání s místně příslušnými dotčenými úřady, či HZS. Vyhotovení 6 ks orazítkovaným a podepsaných kopií, které vám zašleme poštou a verzi PDF zašleme elektronicky.

Jaké podklady od vás potřebujeme: Technickou zprávu (včetně soupisu skladeb a konstrukčního řešení) a výkresovou dokumentaci (půdorys, jednoduchý řez a situaci).

Cena: 4 000,- Kč bez DPH. Cena je stanovena na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.

Zpracovatel PBŘ: Ing. Walter Sodomka – Požární bezpečnost staveb (FSv ČVUT v Praze), Integrální bezpečnost staveb (FSv ČVUT v Praze)

Pro více informací nás kontaktujte zde:
tel.: +420 728 964 512, sodomka.ml@messy.cz