BOZP

LOGO 1300x350 BOZP

Služby BOZP pro kominíky

Cenovou kalkulaci vám vypracujeme po telefonické nebo emailové poptávce

Školení BOZP a školení práce ve výškách je připraveno speciálně pro kominíky, zaměřuje se a specifikuje každodenní problémy, na které kominíci naráží v praxi.

osvědšení BOZP

Školení BOZP

Školení BOZP přizpůsobujeme vždy konkrétním potřebám zákazníka, proto školíme zvlášť OSVČ, zaměstnavatele a zaměstnance. Cílem školení je seznámit účastníky s právy a povinnostmi v oblasti BOZP, které vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/206 Sb.
Rozsah školení je 1 hod., včetně písemného testu.
Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení

Školení BOZP při práci ve výškách

Školení je sestaveno v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
Rozsah školení je 1 hod., včetně písemného testu.
Účastník školení obdrží osvědčení o absolvování školení a průkazku potvrzující účast na školení BOZP při práci ve výškách.

Zpracování povinné dokumentace

Ve spolupráci s klientem zpracujeme a dodáme povinnou dokumentaci BOZP jako je např.:

– přehled rizik v kominické činnosti
 – přehled o poskytování OOPP
 – kniha úrazů, formuláře záznamů o úrazech
 – formulář na vypracování pracovních postupů
 – traumatologický plán, atd.

Ostatní služby

Klientům, kteří u nás absolvují školení BOZP nabízíme bezplatné telefonické konzultace a dále pak součinnost při jednáních se stáními orgány a institucemi, zejména s Oblastními inspektoráty práce, Okresními hygienickými stanicemi a Policií ČR.

Proč školení BOZP s námi?

Při našich školeních dbáme na to, aby informace byly jednoznačné a srozumitelné. Absolventům školení poskytujeme pouze ty informace, které jsou důležité pro jejich profesi a činnost. Cílem našich školení je, aby naši klienti byli schopni nabyté vědomosti aplikovat v praxi. Velmi oceňujeme závěrečné diskuze, díky kterým máme velice důležitou zpětnou vazbu.
Pravidelná školení provádíme v sídle firmy, ale jsme schopni školit na pracovišti našich klientů.

 Veronika BOZP školení BOZP BOZP práce ve výškách